Goal Mapping?

Et verktøy for bevisstgjøring, bygge selvfølelse, sette seg gode mål, og lære hvordan håndtere endringer som skjer.

Goal Mapping tar deg gjennom en trinnvis prosess med psykologi, filosofi og forsking på en lett og forståelig måte.

Med utgangspunkt i positiv tenkning, deler vi hva vitenskapen sier om hva som faktisk skjer i hjernen - og med kroppen - når du tenker positivt eller negativt. Vi går igjennom de tre viktigste ingrediensene som utgjør våre karaktertrekk og vaner. Filosofi er HVA. Psykologi er HVORFOR. Teknologi er HVORDAN.

Sammen med moderne teknikker for læring og suksess prinsipper, er dette et helhetlig system som vil appellere til alle.

Tradisjonelle metoder for å sette mål og jobbe med resultatoppnåelse fokuserer for det meste på venstre hjernehalvdel, som f.eks ord og gjentakelser. Goal Mapping består av både ord og bilder som aktiverer både  venstre og høyre hjernehalvdel. Gjennom bilder påvirker du også underbevisstheten – Dette gjør Goal Mapping svært effektivt.

Ta kontakt for mer informasjon

Goal Mapping Workshop

Du vil lære prinsippene om Goal Mapping og deretter opprette ditt eget målkart.

Hver workshop blir tilpasset gruppen, og holdes med interaktive øvelser og korte foredrag.

Vi starter med å gå igjennom:

  • Fordeler og vitenskap bak positiv psykologi.
  • Viktigheten av engasjement, holdning og tro på seg selv og egne evner.
  • Identifisere de 20% som vil utgjøre størst forskjell. (Paretos lov: 20% av det vi gjør gir oss 80% av resultatene vi får)

 

De 7 prinsippene for utvikling:

1. Øke bevisstheten: Rundt det vi ønsker å oppnå, hvordan vi vil være og hvordan vi vil føle oss.

2. Utvikle bevisstheten til å fokusere på muligheter: Vi ser ikke verden hvordan den egentlig er, vi ser den hvordan vi er, vi ser livet ut i fra vår egen erfaring og tro.

3. Finn balanse: Balanse er suksess, og suksess er balanse. 

4. Finn din drivkraft: Å ha en mening med det du gjør er å ha bensin på motoren for komme fremover.

5. Ta ansvar: Det er ikke hva som skjer som er avgjørende for din suksess, men den responsen du du gir til det som skjer. Du er alltid fri til å bestemme det.

6. Oppretthold et positivt fokus: Uansett hva du fokuserer på blir det et mål for underbevisstheten til å oppnå.

7. Involver for å skape utvikling: Hvem rundt deg kan hjelpe deg. Spør deg selv om hva som er viktig og riktig for deg for å komme deg fremover.

Lag ditt eget målkart 🤩

Vi setter alt sammen og du lager ditt eget målkart som vil hjelpe deg å holde fokus og motivasjon oppe på vei til målet ditt.

Ta kontakt for mer informasjon
Close

50% Fullført

Legg inn navn og e-mail, så sender jeg deg forslag til tidspunkt for vår samtale :-)

Du vil få gratis inspirasjon på email fra Linda ukentlig og kan melde deg av når du vil ved å trykke unsubscribe nederst i emailen